Kvalitet, miljø og arbejdsmiljøpolitik

Vores politik for kvalitet, miljø og arbejdsmiljøpolitik.​

  1. Vi vil forpligtige os til, at overholde lovmæssige krav samt indgåede aftaler og kontrakter med vores kunder.
  2. Vi vil sikre, at vores medarbejdere har viden, færdigheder og kompetencer der sikrer at vi fleksibelt kan løse aftalte opgaver.
  3. Vi forpligtiger os til, aktivt at beskytte miljøet og undgå unødigt forurening af miljøet.
  4. Vi forpligter os til aktivt at forebygge, uheld og nedslidning både fysisk og psykisk gennem løbende forbedringer af arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøledelsessystemet.
  5. Vi vil implementere løbende forbedringer hurtigt og i tæt dialog med kunder og sikrer at der er taget miljø- og arbejdsmiljøovervejelser i dette.
  6. Vi vil sikre, at løbende forbedringer af ledelsessystemet blandt andet sker igennem styring af målsætninger og mål.
  7. Vi vil sikre, at kvalitets-, miljø-, og arbejdsmiljøfremmende aktiviteter sker på alle niveauer i organisationen.

Login